FIGURES I REGLES PER WARGAMES DELS SEGLES XVI I XVII

- Confiem amb Deu - digué el capità desprès de explicar les ordres.
- I amb els Dotze Apòstols - afegí un vell mosqueter, tocant els penjarolls de la seva bandolera plens de càrregues de pólvora pel seu mosquet.

sábado, 2 de diciembre de 2017

ZONA DE CONTROL I INTERVENCIÓ AUTOMÀTICA

 Per donar una mica de imprevisió als meus jocs en solitari les meves regles inclouen una norma de "Zona de Control i Intervenció Automàtica" que entre en joc quan una unitat s'atraca a una altra. Aquesta norma anul·la qualsevol ordre que ha rebut la unitat del seu General i actua "independentment".
  
  El següent es la regla que he afegit al meu reglament per jocs en solitari basat en el reglament "The Twilight of the King Sun" bàsic i el de "Ímpetus Bàsic". Una barreja un poc estranya, amb uns tocs particulars. 

Cada unitat disposa de una Zona de Control (ZdC). Aquesta ZdC ocupa un àrea al voltant de la Unitat de 4 UM. (1 UM = 4 cms.)
Si dins d'aquesta ZdC penetra una unitat enemiga, la unitat que es veu amenaçada per aquesta intrusió, comprovarà per una Reacció Automàtica donada por una taula. També acudirà a la Reacció Automàtica una unitat que arribi a 2 UM de una fortificació, protecció o obstacle defensat por tropes enemigues.
Procedimient.
Llançar 1d6, sumar o restar els modificadors i acudir amb el resultat a la Taula de Reacció Automàtica i creuar amb el Grau de Disciplina de la unitat que realitza la comprobació. Acudir a Interpretació de la Clau para saber el resultat final.

Modificadors:
·         +1 Coronel Expert.
·         +1 General Inspirant.
·        +1 Per amics donant recolze per el Flanc o la Rereguarda a 2 UM o menys.
·         -1 Coronel Mediocre.
·         -1 Si la unitat està Danyada. (Ha perdut + 50% del seu VC)
·         -2 Unitat Enemiga a 2 UM, por el Flanc o la Rereguarda.
·         -2 Unitat Enemiga a 2 UM en el interior de qualsevol fortificació, o defensant qualsevol tipus de obstacle.
·         + o – 1 Per cada diferència de Grau de Disciplina.*

Obstacles son murs, parets, bardisses, barrats, pujols, vorera de bosc o riu.  
*Càlcul de la Diferència de Grau: Per calcular la Diferència de Grau es pren com a base el Grau de la Unitat Amenaçada, es sumarà o restarà segons els graus que se tinga que baixar o pujar per arribar a la unitat Intrusa. Una unitat de Elit sempre suma i una unitat de Milicians sempre resta. Exemple: Si la unitat amenaçada fos de Regulars i la Unitat Intrusa de Veterans això ens donarà -1, si fos al revés +1.
  

Taula de Reacció Automàtica
Grau/ Resultat
-2 o -
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8 o +
Elit
A
B
C
Veterans
A
B
C
Regulars
A
B
C
Milicians
A
B
C  Interpretació de la Clau:
A. Es retira de esquena al enemic i perd 1 punt de VC. Mourà la màxima distancia permesa, sense penalitzacions quedant de esquena al enemic i en Desordre. Es desbandarà si es contactat per cavalleria CGA o CTR. Si la unitat es de infanteria també es desbandarà si es contactada por CDR. Si es  contactat per qualsevol altre lluitarà segon les regles de Atac per el Flanc o la Rereguarda.
B. Es retira de cara al enemic. Mourà la màxima distancia permesa sense penalitzacions i quedarà de cara al enemic en Desordre. Lluitarà si es contactat, però no tirarà.
C. Compleix les Ordres. Actuarà normalment. Lluitarà normalment, si es  contactat. Si es amenaçat, sense contacte, per el Flanc o la Rereguarda, pot canviar de front encarant-se a la unitat que la amenaça.
Resultats per a la Artilleria.
Els resultats canviaran si la unitat que realitza la comprobació es de artilleria. Si el resultat surt A o B, la dotació de la peça de artilleria escaparà abandonant las peces. Si el resultat es C, tirarà, si la dotació de les peces es contactada  fugiran abandonant-les.

La Reacció Automàtica sempre tindrà el grau de una intervenció normal. Si la unitat ja ha intervingut aquest torn, realitzarà la Reacció Automàtica en el pròxim torn anotant-se a les seves ordres i anul·lant qualsevol altra pretesa. Si no ha intervingut, el resultat de la Reacció Automàtica es farà enlloc de les seves ordres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario